info@pecovatelky.eu

Registrácia

Než sa záväzne zaregistrujete, prečítajte si prosím všeobecné podmienky.

POSTUP PRE VYBAVENIE: Všetky materiály prosím v nemčine!

  1. vyplňte a odošlite dotazník, + vložte Vaše foto pasového formátu (s úsmevom) + fotografie s deťmi, rodičmi (ak máte)

Dostanete zmluvu a potom začíname rokovať s rodinou podľa Vašich požiadaviek. Ak budete s rodinou súhlasiť, obdržíte podrobné informácie od rodiny a ich fotografie. Rodina sa s Vami skontaktuje, je možné dohovoriť predbežnú návštevu. Najneskôr do 7 dní nám dodajte (emailom, poštou, faxom, osobne) zvyšok materiálov, bez ktorých nie je možné vycestovať.

  1. kópiu vysvedčenia so známkou z nemčiny (alebo iné potvrdenie o znalostiach nemčiny)
  2. potvrdenie o stráženie detí (od rodiny, kde ste strážila deti, z letného tábora, od známej, stráženie netere, súrodencov) (preložte do nemčiny!)
  3. potvrdenie od lekára, že môžete pracovať s deťmi
  4. kópia OP alebo pasu a pokiaľ máte, tak aj vodičského preukazu
  5. 20 EUR záloha (prevodom na konto alebo v doporučenom lis­te)

Je samozrejmosťou, že pri výbere rodín rešpektujeme Vaše požiadavky uvedené v dotazníku, prípadné odchýlky budeme s Vami konzultovať. Posledné slovo pri výbere rodiny máte Vy.

Neustále s Vami budeme v telefonickom kontakte. V SRN a Rakúsku rodiny niekedy vyžadujú nezáväznú, krátkodobú návštevu, náklady na cestu hradí rodina.

V prípade obojstranného záujmu rodina posiela oficiálne pozvanie – zmluvu do našej agentúry.

Akonáhle sa s rodinou záväzne dohodnete na nástupe, obdržíte od nás (podľa dohody – osobne, poštou, emailom) pozývací list s podrobnými inštrukciami a informáciami o vybavení pracovného povolenia, povolenia na pobyt, preukazu au-pair, o rodine, mapy, dobré rady na cestu, informácie o doprave, v prípade záujmu lístok a aj mnoho ďalších užitočných informácií, ako napríklad čo vziať so sebou, aké darčeky apod Tiež Vám odovzdáme dôležité kontakty na našich kolegov, ktorí Vám budú nablízku. Akonáhle dostanete pozývací list, uhradíte doplatok za zabezpečenie au-pair pobyte. Tento sa hradí vždy pred cestou do rodiny. Osobná návšteva v našej kancelárii nie je potrebná, všetko Vám môžeme zaslať.