info@pecovatelky.eu

Pracovná náplň

Práca au-pair, pracovná doba, voľný čas:

PRÁCA AU-PAIR obsahuje ľahké domáce práce a starostlivosť o deti:

Opatrovanie detí – zahŕňa pomoc s deťmi, prípravu raňajok pre deti, doprovod a vyzdvihnutie detí zo školy (škôlky), prechádzky, hranie hier, u mladších detí potom pomoc pri kŕmení, kúpaní a obliekaní.

Babysitting – rodina môže Au-pair 2×3 týždenne požiadať o stráženie detí večer.

Ľahká pomoc v domácnosti – zahŕňa bežné domáce práce ako je pomoc pri príprave jedál (varenie sa nemusíte obávať), vysávanie, žehlenie, upratovanie izbičke.

PRACOVNÁ DOBA je 5 – 6 hodín denne a bude priamo dohodnutá s rodinou. Záleží na veku detí, zamestnanie rodičov apod Rodina je povinná uvoľniť dievča na kurzy cudzieho jazyka. Au-pair má nárok na 1 – 2 dni voľna v týždni + min. 4 večery voľna v týždni.

Dovolenka: au-pair má nárok na 4 týždne platenej dovolenky (pri ročnom pobyte).

VOĽNÝ ČAS je zaručený po splnení dohodnutých úloh. Záleží len na dievčati, ako so svojim voľným časom naloží. Prakticky všade je možnosť kultúrneho, športového či spoločenského vyžitia. Rodina je za au-pair zodpovedná a má o ňu starosti, je preto vždy potrebné oznámiť vopred dobu návrate z prechádzky, klubu alebo nákupu. Dievča by mala byť vždy cez noc doma. V prípade, že Au-pair nebude mať zodpovedný prístup, prestane ju rodina dôverovať a mohla by požiadať o výmenu. Návšteva doma je možná po dohode s rodinou, býva zvykom uvoľniť dievča vždy na vianočné sviatky, prípadne podľa potreby.