Pohovor s námi

Pohovor s námi probíhá vždy po odevzdání všech dokumentů a zkompletování Vašeho profilu. Při pohovoru zkontrolujeme správnost údajů, a probereme ještě jednou Vaše představy o pobytu, ať už destinace či času a délky pobytu. Při pochybnostech můžeme také prověřovat Vaší schopnost komunikovat v cizím jazyce. Au-pair má také možnost se zeptat na jakékoliv otázky, které by ji ještě zajímaly. Hovory probíhají podle časových možností Au-pair. Délka hovoru se pohybuje mezi 5-10 minutami. Mezi možné způsoby komunikace patří:

• Skype

• WhatsApp

• Google meet

• Standardní telefonní hovor

• Osobní schůzka