info@pecovatelky.eu

Podmínky

  Německo Rakousko Švýcarsko
věk 18–29 dívky i chlapci 18–27 dívky i chlapci 18–29 dívky i chlapci
délka pobytu 2–12 měsíců 6–12 měsíců 10–12 měsíců
prac.doba týdně 30 hod 20 hod 30–35 hod
dovolená 4 týdny/rok 5 týdnů/rok 4 týdny/rok
kapesné/měsíc min 260€ min 405€ min 500 CHF
pojištění ano, hradí rodina ano, hradí dívka ano, 50% hradí rodina
doba zprostředkování 1–2 týdny 2–4 týdny 2–4 týdny
kurzy jazyka ano ano ano

Všeobecná pravidla vycházejí z „Mezinárodních dohod o au-pair pobytech“, uzavřených 24. 11. 1969 ve Štrasburku.

AU-PAIR pobyt je vhodný pro mladé lidi, kteří se chtějí bez velkého finančního zatížení naučit výborně cizí jazyk, poznat kulturu a odlišný život našich sousedů a mají opravdu pěkný vztah k dětem. Za možnost zdokonalení se v jazyce, bydlení a stravu au-pair pomáhá s dětmi a v domácnosti. Stává se členem rodiny, děti na čas získávají s radostí „staršího sourozence“.

AU-PAIR pobyt není vhodný pro lidi, kteří si chtějí pouze přivydělat nebo hledají dobrodružství.

Našim dívkám a chlapcům je tak umožněno strávit delší dobu v novém prostředí, což jim přináší mnoho nových zkušeností, schopnost orientovat se v cizím prostředí, získat spoustu přátel, naučit se pracovat s dětmi. Tyto zkušenosti poté využívají a uplatňují ve svém osobním životě.

Vstupem ČR do EU se stala znalost cizího jazyka nezbytností pro všechny, kteří budou chtít využít ohromných možností v oblasti vzdělávání, poznávání nebo na trhu práce, které nám sjednocená Evropa nabídne.

Zájem rodin u naší agentury o au-pair dívky a chlapce z ČR a SR je veliký a stále stoupá, rodiny vycházejí z dobrých zkušeností s našimi au-pair.

Rodina v SRN a Rakousku může žádat o au-pair pouze v případě, když minimálně u jednoho dospělého je rodnou řečí němčina!Proto se na denní konverzaci v němčině můžete spolehnout.

Kdo se může stát au-pair?

Rodina poskytuje:

ÚŘADY: k práci a pobytu au-pair již nepotřebujete vyřídit pracovní povolení, pouze povolení k pobytu. Tato se vydávají po příjezdu au-pair na příslušném obecním úřadě v místě bydliště rodiny. Na úřad Vás doprovodí hostitelská rodina. Jako aupair můžete zůstat 1 rok.

Délka pobytu:

DÉLKA POBYTU: je 2 – 12 měsíců (SRN ), 6–12 měsíců Rakousko, 10–12 měsíců Švýcarsko. Rodiny mají zájem především o dívky a chlapce, kteří mohou zůstat jeden rok. O kratší pobyty (2 – 5 měsíců )se zajímají méně, neboť častější střídání dívek děti špatně snášejí.

LETNÍ POBYTY A KRÁTKODOBÉ POBYTY: (2–5 měs.) Registrace probíhá po celý rok. Vynikající možnost, jak se téměř zdarma zkodonalit v jazyce, poznat kulturu a život v sousední zemi a získat přátele. Rodin máme stále dostatek, umístíme všechny zájemkyně. Zajišťujeme bohužel pouze pro děvčata (18–24 let) do SRN a zřídka do Rakouska. Nutná flexibilita na lokalitu, počet a stáří dětí. V letních měsících je omezena možnost návštěvy kurzů němčiny. Během léta však trávíte více času s dětmi a komunikujte s nimi. Neustálá komunikace je nejlepším způsobem jak si zlepšit jazykové schopnosti. Je nutno se zaregistrovat, po obdržení Vašich materiálů Vás budeme informovat o vhodné rodině pro Vás.

Kapesné:

KAPESNÉ – au-pair nedostává plat, ale kapesné, to se odvíjí od pracovní doby a je stanoveno zákony. Min. výše je 260,– EUR/měs. pro SRN při 30-ti hod. prac. době za týden nebo 405,– EUR/měs. pro Rakousko při 25-ti hod. prac. době za týden nebo 500,– CHF/měs. pro Švýcarsko při 30–35-ti hod. prac. době za týden. Výši kapesného Vám sdělíme při výběru rodiny.

Jazykový kurz, znalost cizího jazyka:

JAZYKOVÝ KURZ je vždy možno navštěvovat, rodina pomůže s výběrem školy. Je však povinností au-pair se do kursu co nejdříve přihlásit! Kurzy jsou dopolední, odpolední a večerní, bývají 1 – 5× týdně, náklady 100,– – 400,– EUR za rok. Rodina není povinna hradit kurz němčiny, ale mnohdy ho hradí (předem budete informována, jakou částkou se bude rodina na nákladech podílet). Po absolvování je možno získat mezinárodní certifikát.

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA AU-PAIR by měla být na úrovni střední školy. Čím jsou znalosti lepší, tím jednodušší jsou pro dívku začátky. Rodina samozřejmě neočekává perfektní znalosti, ale musí mít jistotu, že Au-pair je schopna v případě potřeby zavolat lékaře či policii. Dívka musí na pracovním úřadě odevzdat potvrzení o znalostech cizího jazyka (kopii vysvědčení, doporučení od učitele jazyka, apod.)

Pojištění:

POJIŠTĚNÍ SRN: rodina hradí nemocenské a úrazové pojištění po celou dobu pobytu. Pokud je au-pair v zahraničí déle než 6 měs., nemusí si doma hradit nemocenské ani sociální pojištění. Před odjezdem je nutno se z pojišťovny odhlásit, po příjezdu odevzdáte ve své pojišťovně potvrzení (dostanete od rodiny), že jste byla v zahraničí pojištěna. Švýcarsko a Rakousko – pojištění si hradí dívka sama.

Příjezd:

PŘÍJEZD AU-PAIR do cílové země hostitelská rodina očekává a je vždy přítomna na dohodnutém místě (nejčastěji na autobusovém nebo vlakovém nádraží). Dívka bude vybavena telefonními čísly, na která se může v případě nouze obrátit.

Informace o dopravě a jízdenky možno získat či zakoupit přes tyto internetové stránky: www.studentagency.cz, www.eurolines.cz, www.idos.cz.

Změna rodiny:

ZMĚNA RODINY je v případě nespokojenosti (nelze vyloučit osobní nesympatie, problémy s dětmi apod.) je možná, a to buď přímo prostřednictvím našich kolegů, na které dívka dostane kontakt před odjezdem, nebo prostřednictvím naší agentury. S dívkami jsme v kontaktu celý rok a případné problémy se snažíme vyřešit.

Náklady

Poplatek za kompletní zprosředkování pobytu se na základě smlouvy dělí na dvě části:

délka pobytu záloha doplatek celkem
11–12 měsíců SRN 500Kč/20€ 1900Kč/71€ 2400Kč/91€
7–10 měsíců SRN 500Kč/20€ 2300Kč/87€ 2800Kč/107€
7–12 měsíců Rakousko 500Kč/20€ 2900Kč/110€ 3400Kč/130€
2–6 měsíců SRN + Rakousko 500Kč/20€ 4400Kč/168€ 4900Kč/188€
10–12 měsíců Švýcarsko 500Kč/20€ 3900Kč/148€ 4400Kč/168€

Speciální požadavky(kon­krétní místo pobytu, chci jet s kamarádkou, pří­telem apod.)-příplatek 2000Kč

Jízdné k rodině. Rodina není povinna hradit cestu, často však cestovné zaplatí. Předem budete informována.

Doporučujeme 100–150 EUR s sebou na počáteční náklady.