info@pecovatelky.eu

Podmínky

  Německo Rakousko Švýcarsko
věk 18–29 dívky i chlapci 18–27 dívky i chlapci 18–29 dívky i chlapci
délka pobytu 2–12 měsíců 6–12 měsíců 10–12 měsíců
prac.doba týdně 30 hod 20 hod 30–35 hod
dovolená 4 týdny/rok 5 týdnů/rok 4 týdny/rok
kapesné/měsíc min 280€ min 405€ min 700 CHF
pojištění ano, hradí rodina ano, hradí dívka ano, hradí rodina
doba zprostředkování 1–2 týdny 2–4 týdny 2–4 týdny
kurzy jazyka ano ano ano

Všeobecná pravidla vycházejí z „Mezinárodních dohod o au-pair pobytech“, uzavřených 24. 11. 1969 ve Štrasburku.

AU-PAIR pobyt je vhodný pro mladé lidi, kteří se chtějí bez velkého finančního zatížení naučit výborně cizí jazyk, poznat kulturu a odlišný život našich sousedů a mají opravdu pěkný vztah k dětem. Za možnost zdokonalení se v jazyce, bydlení a stravu au-pair pomáhá s dětmi a v domácnosti. Stává se členem rodiny, děti na čas získávají s radostí „staršího sourozence“.

AU-PAIR pobyt není vhodný pro lidi, kteří si chtějí pouze přivydělat nebo hledají dobrodružství.

Našim dívkám a chlapcům je tak umožněno strávit delší dobu v novém prostředí, což jim přináší mnoho nových zkušeností, schopnost orientovat se v cizím prostředí, získat spoustu přátel, naučit se pracovat s dětmi. Tyto zkušenosti poté využívají a uplatňují ve svém osobním životě.

Vstupem ČR do EU se stala znalost cizího jazyka nezbytností pro všechny, kteří budou chtít využít ohromných možností v oblasti vzdělávání, poznávání nebo na trhu práce, které nám sjednocená Evropa nabídne.

Zájem rodin u naší agentury o au-pair dívky a chlapce z ČR a SR je veliký a stále stoupá, rodiny vycházejí z dobrých zkušeností s našimi au-pair.

Rodina v SRN a Rakousku může žádat o au-pair pouze v případě, když minimálně u jednoho dospělého je rodnou řečí němčina!Proto se na denní konverzaci v němčině můžete spolehnout.

Kdo se může stát au-pair?

Rodina poskytuje:

ÚŘADY: k práci a pobytu au-pair již nepotřebujete vyřídit pracovní povolení, pouze povolení k pobytu. Tato se vydávají po příjezdu au-pair na příslušném obecním úřadě v místě bydliště rodiny. Na úřad Vás doprovodí hostitelská rodina. Jako aupair můžete zůstat 1 rok.

Délka pobytu:

DÉLKA POBYTU: je 2 – 12 měsíců (SRN ), 6–12 měsíců Rakousko, 10–12 měsíců Švýcarsko. Rodiny mají zájem především o dívky a chlapce, kteří mohou zůstat jeden rok. O kratší pobyty (2 – 5 měsíců )se zajímají méně, neboť častější střídání dívek děti špatně snášejí.

LETNÍ POBYTY A KRÁTKODOBÉ POBYTY: (2–5 měs.) Registrace probíhá po celý rok. Vynikající možnost, jak se téměř zdarma zkodonalit v jazyce, poznat kulturu a život v sousední zemi a získat přátele. Rodin máme stále dostatek, umístíme všechny zájemkyně. Zajišťujeme bohužel pouze pro děvčata do SRN a zřídka do Rakouska, ale máme i rodinky ve Španělsku s angličtinou. Nutná flexibilita na lokalitu, počet a stáří dětí. V letních měsících je omezena možnost návštěvy kurzů němčiny. Během léta však trávíte více času s dětmi a komunikujte s nimi. Neustálá komunikace je nejlepším způsobem jak si zlepšit jazykové schopnosti. Je nutno se zaregistrovat, po obdržení Vašich materiálů Vás budeme informovat o vhodné rodině pro Vás.

Kapesné:

KAPESNÉ – au-pair nedostává plat, ale kapesné, to se odvíjí od pracovní doby a je stanoveno zákony. Min. výše je 280,– EUR/měs. pro SRN při 30-ti hod. prac. době za týden nebo 405,– EUR/měs. pro Rakousko při 25-ti hod. prac. době za týden nebo 700,– CHF/měs. pro Švýcarsko při 30–35-ti hod. prac. době za týden. Výši kapesného Vám sdělíme při výběru rodiny.

Jazykový kurz, znalost cizího jazyka:

JAZYKOVÝ KURZ je vždy možno navštěvovat, rodina pomůže s výběrem školy. Je však povinností au-pair se do kursu co nejdříve přihlásit! Kurzy jsou dopolední, odpolední a večerní, bývají 1 – 5× týdně, rodinka hradí jazykové kurzy. Po absolvování je možno získat mezinárodní certifikát.

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA AU-PAIR by měla být na úrovni střední školy. Čím jsou znalosti lepší, tím jednodušší jsou pro dívku začátky. Rodina samozřejmě neočekává perfektní znalosti, ale musí mít jistotu, že Au-pair je schopna v případě potřeby zavolat lékaře či policii. Dívka musí na pracovním úřadě odevzdat potvrzení o znalostech cizího jazyka (kopii vysvědčení, doporučení od učitele jazyka, apod.)

Pojištění:

POJIŠTĚNÍ SRN a Švýcarsko: rodina hradí nemocenské a úrazové pojištění po celou dobu pobytu. Pokud je au-pair v zahraničí déle než 6 měs., nemusí si doma hradit nemocenské ani sociální pojištění. Před odjezdem je nutno se z pojišťovny odhlásit, po příjezdu odevzdáte ve své pojišťovně potvrzení (dostanete od rodiny), že jste byla v zahraničí pojištěna. Rakousko – pojištění si hradí dívka sama.

Příjezd:

PŘÍJEZD AU-PAIR do cílové země hostitelská rodina očekává a je vždy přítomna na dohodnutém místě (nejčastěji na autobusovém nebo vlakovém nádraží). Dívka bude vybavena telefonními čísly, na která se může v případě nouze obrátit.

Informace o dopravě a jízdenky možno získat či zakoupit přes tyto internetové stránky: www.studentagency.cz, www.eurolines.cz, www.idos.cz.

Změna rodiny:

ZMĚNA RODINY je v případě nespokojenosti (nelze vyloučit osobní nesympatie, problémy s dětmi apod.) je možná, a to buď přímo prostřednictvím našich kolegů, na které dívka dostane kontakt před odjezdem, nebo prostřednictvím naší agentury. S dívkami jsme v kontaktu celý rok a případné problémy se snažíme vyřešit.

Náklady

Poplatek za kompletní zprosředkování pobytu se na základě smlouvy dělí na dvě části:

délka pobytu záloha doplatek celkem
7–12 měsíců SRN 500Kč/20€ 2300Kč/87€ 2800Kč/107€
7–12 měsíců Rakousko 500Kč/20€ 2900Kč/110€ 3400Kč/130€
2–6 měsíců SRN + Rakousko + Španělsko 500Kč/20€ 4400Kč/168€ 4900Kč/188€
10–12 měsíců Švýcarsko 500Kč/20€ 3900Kč/148€ 4400Kč/168€

Speciální požadavky(kon­krétní místo pobytu, chci jet s kamarádkou, pří­telem apod.)-příplatek 2000Kč

Jízdné k rodině. Rodina není povinna hradit cestu, často však cestovné zaplatí. Předem budete informována.

Doporučujeme 100–150 EUR s sebou na počáteční náklady.